Nuusbrief - Egk Centurion

Ds Gerrie van Dalen
084 515 0937
gavandalen62@gmail.com


EGK-Centurion
Diens Tye
09:00
18:30


Gloverlaan 264A
Lyttleton AH
Centurion


Go to content

Main menu:

Nuus Brief
Geliefdes u word elkeen opgeroep tot ernstige voorbidding vir die mense van die Wes- ; Oos - en Suid-Kaap wat gebuk gaan onder die geweldige uitdagings ten opsigte van droogte, brande, lewensverlies en algemene nood!
Ons as Gemeente sal baie graag 'n spanpoging wil aanwend om finansiële hulp te kanaliseer volgens die regte kanale na die brandslagoffers van Knysna en omgewing. Alle bydraes kan direk in die rekening van ons gemeente gedeponeer word met verwysing: Brand hulp!
Bydraes kan nog tot Woensdag 21 Junie gemaak word.

Teks vir die week:

Spr 16:24
Vriendelike woorde is soos ‘n heuningkoek: soet vir die siel en ‘n genesing vir die gebeente.

Verjaarsdae:
Piet van Zyl - 18 Junie
Pottie Potgieter - 22 Junie
Melanie Potgieter - 22 Junie
Ansie Burger - 23 Junie
Juanita Marais - 24 Junie


Gemeentelike voorbidding:
1. Siekes:

Helena Lindeman, Ds Martin Smit, Neels Enever, Hester Joubert, Rina Stevens, Jan en Louwna Roelofse, Joan van Blerk, Dolly Bosch, Louis Naudé, Sarie Potgieter, Riana Kleynhans, Reinhardt van Niekerk, Fanie Oosthuizen en Frank Jew. Bid ook asb vir ander in ons gemeente wat siek is of deur moeilike tye gaan waarvan ons nie weet nie.

2. Evangelisasie aksies:

Passie vir Siele, Aksie 1.8, Jews for Jesus, Geopende Deure, Transwêreldradio, Die Gideons, Nehemia Aksie, AEB, Sending sonder grense, Bybelgenootskap

3. Sending predikers:

di. Thys Loubser, Jannie Coetzer, Johan Boshoff, Fred de Waal, Barnie Olivier, Phillip Jacobus, Broer Paul Kuhn en Ds en Me Danie Klopper van Westdene Gemeente.

4. Werksaamhede van die gemeente:
Kerkraad, CVV, Jeug, Barmhartigheid, Evangelisasie, Sangkommisie, Sending, Silwerjeug, Sondagskool en Graaff-Reinet Kleurling gemeente, redding van siele.

5. Daar word elke Sondagmiddag gebid in die moederskamer vanaf 17:30 – 18:15.

6. Barmhartigheids-werk in die gemeente

Komende Aktiwiteite:

21 Junie - Biduur 0m 19:00
25 Junie - Aanbieding deur Mnr Anton Smit van Helpende hand
             Kinderdiens om 09:00
             Jeugdiens om 18:30
30 Junie - Skole sluit!
1 - 7 Junlie - Lofdal konferensieBarmhartigheid:
Die volgende kerkraadslede kan gekontak word in verband met barmhartigheid:

Diakens:

Jaco de Bruin 082 920 5949 jacodebruin@vodamail.co.za
Johan Kruger 083 279 3955 andries.kruger@medtronic.com,
Gert Kok 082 318 9269 gwkok@mweb.co.za'
Derik Kok 072 359 5461

Ouderlinge:

Frits van der Merwe 083 418 5984 fritz.vandermerwe@za.g4s.com

Enige navrae en versoeke kan aan hierdie persone gerig word en dit sal met die grootste moontlike vertroulikheid hanteer word. U wyksouderling kan U ook help sou U dit verkies.
Handelinge 6 :1 – 7

Hemelbrood bediening:

Alle dienste word opgeneem en kan bestel word by die klankkamer na die diens.
Alle dienste word ook lewendig via die internet uitgesaai: http://www.webwoord.co.za/
Volg die stappe op die skerm om in te skakel tydens diens tye. Daar is ook vorige boodskappe wat afgelaai kan word by hierdie web blad:

Om na die preke te luister Kliek op skakel hier onder
Kabous Erasmus             083 458 2683             kabouse@gmail.com


Back to content | Back to main menu