Nuusbrief - Egk Centurion

Ds Gerrie van Dalen
084 515 0937
gavandalen62@gmail.com


EGK-Centurion
Diens Tye
09:00
18:30


Gloverlaan 264A
Lyttleton AH
Centurion


Go to content

Main menu:

Nuus Brief

Mosie van rou: ons opregte meegevoel aan Flip en Wilna Venter met die heengaan van hul swaer en suster. Danie en Annatjie Kruger wat hul swaer en broer verloor het..

Teks vir die week:

“Geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan;” — 3 Joh 1:2

Verjaarsdae vir die week:

Frank Jew – 3 Maart
Marlize Kruger – 4 Maart
Jolaine de Meyer – 5 Maart
Maria Marais – 6 Maart
Adéne Herbst – 8 Maart
Nick Claassen – 9 Maart
Anton Pieterse – 9 Maart
Jan-Louis Heystek – 9 Maart

Gemeentelike voorbidding:

1. Siekes: Neels Enever, Ds Martin Smit, Johnny Foonk, Freddie en Elsa Knoesen, Dylan Kuyper, Marlize Kruger, Marié van der Linde, Sanet Booysen, Fanie Oosthuizen, Johan en Annemarie Potgieter, Sonja Louw, Zanna van der Merwe, Annemarie de Wet, Annemarie Marais en Proponent Johan Alberts. Bid ook asb vir ander in ons gemeente wat siek is of deur moeilike tye gaan waarvan ons nie weet nie.

2. Evangelisasie aksies: Passie vir Siele, Aksie 1.8, Jews for Jesus, Geopende Deure, Transwêreldradio, Die Gideons, Nehemia Aksie, AEB, Sending sonder grense, Bybelgenootskap

3. Sending predikers: di. Jannie Coetzer, Johan Boshoff, Fred de Waal, Barnie Olivier, Phillip Jacobus, Ds Andries en Sunette Schwartz en Broer Paul Kuhn.

4. Werksaamhede van die gemeente: Kerkraad, CVV, Jeug, Barmhartigheid, Evangelisasie, Sangkommisie, Sending, Silwerjeug, Sondagskool en Graaff-Reinet Kleurling gemeente, redding van siele.

5. Daar word elke Sondagmiddag gebid in die moederskamer vanaf 17:30 – 18:15.

6. Barmhartigheidswerk in die gemeente.

Komende Aktiwiteite:

6 Maart – Biduur om 19:00

10 Maart – Kinderdiens om 09:00
                Jeugdiens om 18:30

15 Maart – Skole sluit

30 Maart – Gemeente verjaarsdag – 40 jaar! Bespreek asb. vir die spitbraai geleentheid op Saterdag

30 Maart vanaf 10:00–14:00 @ R50.00 per persoon.

31 Maart – Spesiale Dankdiens om 09:00. Nagmaal sal bedien word. Spesiale dank offergawe sal opgeneem word. Aanddiens om 18:30.Barmhartigheid:
Die volgende kerkraadslede kan gekontak word in verband met barmhartigheid:
Diaken: Jaco de Bruin 082 920 5949 jacodebruin@vodamail.co.za,
Ouderling: Frits van der Merwe 083 418 5984 fritz.vandermerwe@za.g4s.com
Enige navrae en versoeke kan aan hierdie persone gerig word en dit sal met die grootste moontlike vertroulikheid hanteer word. U wyksouderling kan U ook help sou U dit verkies.
Handelinge 6 :1 – 7

Hemelbrood bediening:

Alle dienste word opgeneem en kan bestel word by die klankkamer na die diens.
Alle dienste word ook lewendig via die internet uitgesaai: http://www.webwoord.co.za/
Volg die stappe op die skerm om in te skakel tydens diens tye. Daar is ook vorige boodskappe wat afgelaai kan word by hierdie web blad:

Om na die preke te luister Kliek op skakel hier onder

Daar is ook 'n toepassing vir selfone beskikbaar op IOS App store en Android Playstore, sleutel die soekterm "Webwoord" in en installeer op u foon om baie maklik te kan inskakel op die dienste.
Kabous Erasmus             083 458 2683             kabouse@gmail.com


Back to content | Back to main menu