DIENSTE:

SONDAE: 09:00 EN 18:30

WOENSDAE (BIDUUR): 19:00

GEMEENTE NUUS

WelKOM

Die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika is 'n lewenskragtige evangeliese kerk wat op 'n Gereformeerde grondslag berus. Die Kerk is gefundeer op die Heilige Skrif, die onfeilbare Woord van God. Die leer wat die Kerk, op grond van Gods Woord bely, is Evangelies-Gereformeerd en dit word uitgedruk in sy evangeliese belydenis en ook die Gereformeerde belydenisskrifte, naamlik die drie formuliere van Enigheid en die Evangeliese Belydenis.

 

Vir enige inligting rakende die COVID-19 uitbraak, wat ons as gemeente raak, kliek asb. hier

wat verkondig ons:

1

 verlossing & redding

Die verlossing en redding van verlore sondaars (Efes. 1:7)   en dat ‘n mens in hierdie lewe sekerheid van saligheid  kan bekom.
 (1 Joh. 5:13)

2

Vervulling me t die heilige gees

Die vervulling met die Heilige Gees (Efes. 5:18) en die noodsaaklikheid van heiligmaking wat die wil van God is vir sy kinders (1 Thes. 4:7,8)

3

die wederkoms

Die persoonlike wederkoms van Jesus Christus voor die duisendjarige vrederyk. 
(1 Thes. 4:16,17 ; Open. 19:20)

4

goddelike genesing

Die genesing van die kranke liggaam, wat impliseer dat God vandag nog siekes  genees op grond van die versoening van Jesus Christus. (Matt. 8:17,18)

BOODSKAPPE

Vir 'n groter verskeidenheid van boodskappe, besoek gerus WebWoord.

Centurion-gemeente se vorige preke is hier.

28 Februarie 2021: Ds. Gerrie van Dalen

21 Februarie 2021: Ds. Gerrie van Dalen

28 Februarie 2021: Ds. Gerrie van Dalen

21 Februarie 2021: Ds. Gerrie van Dalen

Ons hanteer tans die boek van Exodus in ons Biduur geleenthede. Kliek gerus hier vir meer inligting.

Afkondigings

Verjaarsdae

Voorbidding

Komende
Aktiwiteite

 

Barmhartigheid

Hemelbrood

bediening

  • Hartlik welkom aan elke lidmaat, besoeker, vriend, vriendin en luisteraar wat in hierdie dag inskakel om te hoor wat die Here met ons wil deel! ’n Besondere woord van welkom aan u elkeen wat vandag saam met ons in die huis van die Here is.
  • Ons nooi u om waar moontlik die eredienste by die Kerk by te woon. Tot tyd en wyl sal ons steeds boodskappe uitsaai via Facebook en Webwoord.

 

Gedagte vir die week:

Pasop vir vals profete!

MAAR van dié dag en dié uur weet niemand nie,
ook die engele van die hemele nie, maar net my Vader alleen.

Mat 23:36

Marjorie Smith – 02 Maart

Marlize Kruger – 04 Maart

Jolaine de Meyer – 05 Maart

Maria Marais – 06 Maart

Siekes: Ds Martin Smit, Johnny Foonk, JD Pretorius, Marié vd Linde, Oom Callie vd Walt,
Dirk Uys, Christine Marais, Me Lucinda Louw (Sasolburg), Angelo Chiaperini, Yvonne Enever,
Dalene van Dalen, Lettie Butcher, Johan Bester, Jan-Louis Heystek, Fred Froneman(Snr),
Martin en Doreen Oosthuizen en Petra Havenga.

 

Evangelisasie aksies: Passie vir Siele, Aksie 1.8, Jews for Jesus, Geopende Deure, Transwêreldradio, Die Gideons, Nehemia Aksie, AEB, Sending sonder grense, Bybelgenootskap.

 

Sending predikers: di. Thys Loubser, Jannie Coetzer, Johan Boshoff, Fred de Waal, Barnie Olivier, Phillip Jacobus, Ds Andries en Sunette Schwartz, Broer Paul Kuhn.

 

Werksaamhede van die gemeente: Kerkraad, CVV, Jeug, Barmhartigheid, Evangelisasie, Sangkommisie, Sending, Silwerjeug, Sondagskool en Graaff-Reinet Kleurling gemeente, redding van siele.

 

Gebedstyd: Ons vra u elkeen se ernstige voorbidding vir:

• Die duisende mense in ons land wat siek is;

• Die personeel by hospitale/klinieke;

• SA se ekonomie;

• Ons Universiteite, skole en kinders;

• Ons Kerke – veral ons eie EG Kerk en Gemeente!

• Ons beroepe, inkomste en voortbestaan.

NET GOD KAN HIERDIE TOESTAND IN SA VERANDER!

 

Ander: Barmhartigheidswerk in die gemeente.

3 Maart – Biduur om 19:00 by die Kerk

5 Maart – Wêreldbiddag vir vroue om 10:00 in die Kerk.

7, 21 Maart – Doop Sondag

 

Die Sondagskool sal vanaf 28 Februarie elke Sondag tydens die erediens om 09:00 in die klaskamers en/of buitelug aangebied word. Covid-19 protokol geld.

 

Tot verdere kennisgewing sal twee oggend-eredienste aangebied word om 09:00 en 10:15.

 

Daar is nog Tabita blikkies beskikbaar. Voltooi asb die meegaande vorm
en help die CVV met hul fondsinsameling.

 

Die nuwe uitgawe van die Kerkblad is beskikbaar. Nuwe intekenare kan u besonderhede aan die Skriba, ouderling Pierré Wagner, deurgee.

 

Kalenders 2021 is beskikbaar by die klankkamer – neem asseblief een per gesin.

Die volgende kerkraadslede kan gekontak word in verband met barmhartigheid:

 

 

Diaken: Ruan Bester – 071 130 8550‬, bester03@gmail.com

Diaken: Jaco de Bruin – 082 920 5949, jaco@debruin.co.za

 

Enige navrae en versoeke kan aan hierdie persone gerig word en dit sal met die grootste moontlike vertroulikheid hanteer word. U wyksouderling kan U ook help sou U dit verkies.

 

Handelinge 6 :1 – 7

Alle dienste word opgeneem en kan bestel word by die klankkamer na die diens.

 

 

Alle dienste word ook lewendig via die internet uitgesaai: http://www.webwoord.co.za

 

Volg die stappe op die skerm om in te skakel tydens diens tye.

 

 

Daar is ook 'n toepassing vir selfone beskikbaar op IOS App store en Android Playstore, sleutel die soekterm "Webwoord" in en installeer op u foon om baie maklik te kan inskakel op die dienste.

lidmaat en besoeker inligting

Ons streef daarna om ons registers op datum te hou. Kliek asb. hier om die vorm te voltooi sodat ons u nuutste inligting op rekord het.  Ons huidige wyksindeling is hier beskikbaar

Offergawe

Dank aan elkeen vir u getroue  bydraes.

 

Vir direkte EFT inbetalings:

ABSA BANK (CENTURION)

Evangelies-Gereformeerde Kerk

Rekening nommer: 101 850 3596

Tak kode (Universiële kode):  632 005

Besoek ons

Gloverlaan 264A

Lyttelton

Centurion

Gauteng

Suid-Afrika

Epos

gavandalen62@gmail.com

Ds. Gerrie van Dalen

Submitting Form...

The server encountered an error.

Boodskap ontvang.

© EGK Centurion • Maart 2021