DIENSTE:

SONDAE: 09:00 EN 18:30

WOENSDAE (BIDUUR): 19:00

DINSDAE (Bybelstudie vir Jongmense): 19:00

GEMEENTE NUUS

WelKOM

Die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika is ’n lewenskragtige evangeliese kerk wat op ’n Gereformeerde grondslag berus. Die Kerk is gefundeer op die Heilige Skrif, die onfeilbare Woord van God. Die leer wat die Kerk, op grond van Gods Woord bely, is Evangelies-Gereformeerd en dit word uitgedruk in sy evangeliese belydenis en ook die Gereformeerde belydenisskrifte, naamlik die drie formuliere van Enigheid en die Evangeliese Belydenis.

 

 

wat verkondig ons:

1

verlossing & redding

Die verlossing en redding van verlore sondaars (Efes. 1:7)   en dat ’n mens in hierdie lewe sekerheid van saligheid  kan bekom.
 (1 Joh. 5:13)

2

Vervulling met die heilige gees

Die vervulling met die Heilige Gees (Efes. 5:18) en die noodsaaklikheid van heiligmaking wat die wil van God is vir sy kinders (1 Thes. 4:7,8)

3

die wederkoms

Die persoonlike wederkoms van Jesus Christus voor die duisendjarige vrederyk. 
(1 Thes. 4:16,17 ; Open. 19:20)

4

goddelike genesing

Die genesing van die kranke liggaam, wat impliseer dat God vandag nog siekes  genees op grond van die versoening van Jesus Christus. (Matt. 8:17,18)

BOODSKAPPE

Vir ’n groter verskeidenheid van boodskappe, besoek gerus WebWoord.

Centurion-gemeente se vorige preke is hier.

4 Februarie 2024: Ds Pierre Louw

4 Februarie 2024: Ds Gerrie van Dalen

28 Januarie 2024: Ds Gerrie van Dalen

28 Januarie 2024: Ds Pierre Louw

Ons hanteer tans die boeke van Psalm en 1 Korinthiërs in ons Biduur geleenthede. Kliek gerus hier vir meer inligting.

Afkondigings

Verjaarsdae

Voorbidding

Komende
Aktiwiteite

 

Barmhartigheid

Hemelbrood

bediening

  1. Gebedstyd elke Sondag vanaf 17:45 in die Moederskamer.
  2. Ons nooi u om tydens die normale skoolkwartale, Sondae-oggende na die erediens te deel in die koinonia rondom ’n koppie koffie of tee agter by die luik.
  3. CVV Tabita blikkieprojek. Neem asseblief ’n blikkie per gesin agter by die kombuis. Baie dankie vir u ondersteuning.

 

Gedagte vir die week:

“En my God sal elke behoefte van julle vervul na sy rykdom

in heerlikheid deur Christus Jesus.” — Fil 4:19

Fanus van den Heever – 04 Februarie

Verushka Rousseau – 05 Februarie

Marnitz Bester – 06 Februarie

Elsa Knoesen – 06 Februarie

Pedro Chiapperini – 07 Februarie

Wilma van der Merwe – 08 Februarie

Paul van der Linde (jnr) – 09 Februarie

Siekes: Suzy en Hennie Hough, Dolly Bosch, Erika vd Spuy, Tolla Botha, Marie Hugo,
Lourens Coetzer, Johan Pretorius, Jan Olwage, George Sequira, Estelle Nel, Stefan Botha,
Victor Hugo, Marius Oosthuizen, Kobus Erasmus en Willie de Wet.

 

Evangelisasie aksies: “Die ou, ou Tyding 2023!”, Aksie 1.8, Jews for Jesus, Geopende Deure, Transwêreldradio, Die Gideons, Nehemia Aksie, AEB, Sending Sonder Grense, Bybelgenootskap.

 

Sending predikers: di. Jannie Coetzer, Johan Boshoff, Fred de Waal, Barnie Olivier, Phillip Jacobus, Ds Andries en Sunette Schwartz, Broer Paul Kuhn.

 

Werksaamhede van die gemeente: Kerkraad, CVV, CJV, Evangelisasie, Sangkommisie, Sending, Silwerjeug, Sondagskool en Graaff-Reinet gemeente, redding van siele en barmhartigheidswerk.

 

Ander: Die EG Kerk nasionaal, predikante, die Kweekskool en studente, asook Ds Johnnie Gates, die Kerkkantoor en personeel.

Jaarprogramme 2024 “Op vaste fondamente” – is beskikbaar by die klankkamer. Neem gerus een per gesin asseblief!

 

6 Februarie – Senior Jeug Bybelstudie om 19:00

 

7 Februarie – Biduur om 19:00

 

9 Februarie – CJV byeenkoms by die kerk

 

10 Februarie – Spesiale tyd van gebed om 06:00

 

12-17 Februarie – Luister gerus na ’n bekende stem op RSG met die oggend-oordenkings om 05:55 en dié van die aand om 19:15

 

17 Februarie – Vlugbal toernooi te EGK Pretoria-Oos

 

18 Februarie – Gemeente-ete! Voltooi asb die slaailyste op die tafel agter by die kombuis. Elkeen bring hul eie voorbereide vleis, eetgerei en sap/koeldrank

 

1–3 Maart – Jong Volwassenes Kamp

Die volgende kerkraadslede kan gekontak word in verband met barmhartigheid:

 

 

Diaken: Ruan Bester – 071 130 8550‬, bester03@gmail.com

Ouderling: Jaco de Bruin – 082 920 5949, jaco@debruin.co.za

 

Enige navrae en versoeke kan aan hierdie persone gerig word en dit sal met die grootste moontlike vertroulikheid hanteer word. U wyksouderling kan U ook help sou U dit verkies.

 

Handelinge 6 :1 – 7

Alle dienste word opgeneem en kan bestel word by die klankkamer na die diens.

 

 

Alle dienste word ook lewendig via die internet uitgesaai: http://www.webwoord.co.za

 

Volg die stappe op die skerm om in te skakel tydens diens tye.

 

 

Daar is ook ’n toepassing vir selfone beskikbaar op IOS App store en Android Playstore, sleutel die soekterm "Webwoord" in en installeer op u foon om baie maklik te kan inskakel op die dienste.

lidmaat en besoeker inligting

Ons streef daarna om ons registers op datum te hou. Kliek asb. hier om die vorm te voltooi sodat ons u nuutste inligting op rekord het.  Ons huidige wyksindeling is hier beskikbaar

Offergawe

Dank aan elkeen vir u getroue  bydraes.

 

Vir direkte EFT inbetalings:

ABSA BANK (CENTURION)

Evangelies-Gereformeerde Kerk

Rekening nommer: 101 850 3596

Tak kode (Universiële kode):  632 005

Besoek ons

Gloverlaan 264A

Lyttelton

Centurion

Gauteng

Suid-Afrika

Ds. Gerrie van Dalen

© EGK Centurion 2024