DIENSTE:

SONDAE: 09:00 EN 18:30

WOENSDAE (BIDUUR): 19:00

DINSDAE (Bybelstudie vir Jongmense): 19:00

GEMEENTE NUUS

WelKOM

Die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika is ’n lewenskragtige evangeliese kerk wat op ’n Gereformeerde grondslag berus. Die Kerk is gefundeer op die Heilige Skrif, die onfeilbare Woord van God. Die leer wat die Kerk, op grond van Gods Woord bely, is Evangelies-Gereformeerd en dit word uitgedruk in sy evangeliese belydenis en ook die Gereformeerde belydenisskrifte, naamlik die drie formuliere van Enigheid en die Evangeliese Belydenis.

 

 

wat verkondig ons:

1

verlossing & redding

Die verlossing en redding van verlore sondaars (Efes. 1:7)   en dat ’n mens in hierdie lewe sekerheid van saligheid  kan bekom.
 (1 Joh. 5:13)

2

Vervulling met die heilige gees

Die vervulling met die Heilige Gees (Efes. 5:18) en die noodsaaklikheid van heiligmaking wat die wil van God is vir sy kinders (1 Thes. 4:7,8)

3

die wederkoms

Die persoonlike wederkoms van Jesus Christus voor die duisendjarige vrederyk. 
(1 Thes. 4:16,17 ; Open. 19:20)

4

goddelike genesing

Die genesing van die kranke liggaam, wat impliseer dat God vandag nog siekes  genees op grond van die versoening van Jesus Christus. (Matt. 8:17,18)

BOODSKAPPE

Vir ’n groter verskeidenheid van boodskappe, besoek gerus WebWoord.

Centurion-gemeente se vorige preke is hier.

19 Mei 2024: Ds Pierre Louw

19 Mei 2024: Ds Pierre Louw

12 Mei 2024: Ds Andries Venter

12 Mei 2024: Ds Andries Venter

Ons hanteer tans die boeke van Psalm en 1 Korinthiërs in ons Biduur geleenthede. Kliek gerus hier vir meer inligting.

Afkondigings

Verjaarsdae

Voorbidding

Komende
Aktiwiteite

 

Barmhartigheid

Hemelbrood

bediening

  1. Gebedstyd elke Sondagmiddag vanaf 17:45 in die Moederskamer.
  2. Koffie en tee word bedien na die oggenderediens.
  3. Lidmaatvoorstelling op 2 Junie 2024. Kontak gerus vir Ds Pierre indien u belangstel.
  4. Gelukwense aan ons katkisante met hul aflegging van belydenis van geloof in Jesus – ons Verlosser! Gelukwense ook aan die ouers, grootouers en familie.

 

Gedagte vir die week:

“EN toe die dag van die pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar.
En daar kom skielik uit die hemel ’n geluid soos van ’n geweldige rukwind,
en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het.” — Hand 2:1-2

Dunstan Smart (snr) – 19 Mei

Christiaan Mostert – 20 Mei

Elize Fourie – 24 Mei

Siekes: Dolly Bosch, George Sequira, Stefan Botha, Christine Marais, Willie de Wet, Wilma Claassen, Marianne Coetzee, Sanet Booysen, Pedro en Isabel Chiapperini, Annie Joubert, Riaan Pieterse en Bennie Grobler.

 

Evangelisasie aksies: “Die ou, ou Tyding 2023!”, Aksie 1.8, Jews for Jesus, Geopende Deure, Transwêreldradio, Die Gideons, Nehemia Aksie, AEB, Sending Sonder Grense, Bybelgenootskap.

 

Sending predikers: di. Jannie Coetzer, Johan Boshoff, Fred de Waal, Phillip Jacobus, Ds Andries en Sunette Schwartz, Broer Paul Kuhn.

 

Werksaamhede van die gemeente: Kerkraad, CVV, CJV, Evangelisasie, Sangkommisie, Sending, Silwerjeug, Sondagskool en Graaff-Reinet gemeente, redding van siele en barmhartigheidswerk.

 

Ander: Die EG Kerk nasionaal, predikante, die Kweekskool en studente, asook Ds Johnnie Gates, die Kerkkantoor en personeel.

21 Mei – Senior Jeug Bybelstudie

 

22 Mei – Biduur om 19:00

 

23 Mei – SJA biduur om 10:00. Ons gaan ook heerlik saam kuier – bring asb ’n bordjie eetgoed saam

 

25 Mei – Seniorsfunksie om 09:30 by die kerk

 

26 Mei – CVV Biduur na die oggenddiens in die moederskamer

 

29 Mei – Gemeente biduur om 19:00

 

30 Mei – Kerkraadsvergadering om 19:00

 

Voornemende nuwe lidmate, neem asb kennis van die induksie sessies DV op 28 April, 19 en 26 Mei 2024.

Die volgende kerkraadslede kan gekontak word in verband met barmhartigheid:

 

 

Diaken: Ruan Bester – 071 130 8550‬, bester03@gmail.com

Ouderling: Jaco de Bruin – 082 920 5949, jaco@debruin.co.za

 

Enige navrae en versoeke kan aan hierdie persone gerig word en dit sal met die grootste moontlike vertroulikheid hanteer word. U wyksouderling kan U ook help sou U dit verkies.

 

Handelinge 6 :1 – 7

Alle dienste word opgeneem en kan bestel word by die klankkamer na die diens.

 

 

Alle dienste word ook lewendig via die internet uitgesaai: http://www.webwoord.co.za

 

Volg die stappe op die skerm om in te skakel tydens diens tye.

 

 

Daar is ook ’n toepassing vir selfone beskikbaar op IOS App store en Android Playstore, sleutel die soekterm "Webwoord" in en installeer op u foon om baie maklik te kan inskakel op die dienste.

lidmaat en besoeker inligting

Ons streef daarna om ons registers op datum te hou. Kliek asb. hier om die vorm te voltooi sodat ons u nuutste inligting op rekord het.  Ons huidige wyksindeling is hier beskikbaar

Offergawe

Dank aan elkeen vir u getroue  bydraes.

 

Vir direkte EFT inbetalings:

ABSA BANK (CENTURION)

Evangelies-Gereformeerde Kerk

Rekening nommer: 101 850 3596

Tak kode (Universiële kode):  632 005

Besoek ons

Gloverlaan 264A

Lyttelton

Centurion

Gauteng

Suid-Afrika

Ds. Gerrie van Dalen

© EGK Centurion 2024