DIENSTE:

SONDAE: 09:00 EN 18:30

WOENSDAE (BIDUUR): 19:00

GEMEENTE NUUS

WelKOM

Die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika is 'n lewenskragtige evangeliese kerk wat op 'n Gereformeerde grondslag berus. Die Kerk is gefundeer op die Heilige Skrif, die onfeilbare Woord van God. Die leer wat die Kerk, op grond van Gods Woord bely, is Evangelies-Gereformeerd en dit word uitgedruk in sy evangeliese belydenis en ook die Gereformeerde belydenisskrifte, naamlik die drie formuliere van Enigheid en die Evangeliese Belydenis.

 

Vir enige inligting rakende die COVID-19 uitbraak, wat ons as gemeente raak, kliek asb. hier

wat verkondig ons:

1

 verlossing & redding

Die verlossing en redding van verlore sondaars (Efes. 1:7)   en dat ‘n mens in hierdie lewe sekerheid van saligheid  kan bekom.
 (1 Joh. 5:13)

2

Vervulling me t die heilige gees

Die vervulling met die Heilige Gees (Efes. 5:18) en die noodsaaklikheid van heiligmaking wat die wil van God is vir sy kinders (1 Thes. 4:7,8)

3

die wederkoms

Die persoonlike wederkoms van Jesus Christus voor die duisendjarige vrederyk. 
(1 Thes. 4:16,17 ; Open. 19:20)

4

goddelike genesing

Die genesing van die kranke liggaam, wat impliseer dat God vandag nog siekes  genees op grond van die versoening van Jesus Christus. (Matt. 8:17,18)

BOODSKAPPE

Vir 'n groter verskeidenheid van boodskappe, besoek gerus WebWoord.

Centurion-gemeente se vorige preke is hier.

29 November 2020: Ds Gerrie van Dalen

22 November 2020: Ds Gerrie van Dalen

Kersssangdiens - geen opname

22 November 2020

22 November 2020: student pierre louw

Ons hanteer tans die boek van Exodus in ons Biduur geleenthede. Kliek gerus hier vir meer inligting.

Afkondigings

Verjaarsdae

Voorbidding

Komende
Aktiwiteite

 

Barmhartigheid

Hemelbrood

bediening

  • Mag u elkeen die seën van die Here ervaar by die aanhoor van Sy kosbare Woord!
  • Gelukwense aan Rudolf en Anjo Fourie, asook die grootouers, met die doop van Lanieke. Gelukwense ook aan hulle met die voltooiing van hul kweekskool opleiding
  • Gelukwense aan Maria Marais met die voltooiing van haar studies aan die Glenvar Kollege van die AEB.
  • Student Pierre Louw sal DV die dienste waarneem tydens Ds. Gerrie se vakansieverlof in Desember/Januarie 2021.

 

Gedagte vir die week:

“Want Ek sal water giet op die dorsland en strome op die droë grond;”
 Jes 44:3

Chanté Barnard – 29 November

Lenie Naudé – 29 November

Gawie van Dyk – 29 November

Koos de Meyer  – 2 Desember

Jaco Prinsloo  – 3 Desember

Jolandi Kok  – 3 Desember

Siekes: Siekes: Neels en Yvonne Enever, Ds Martin Smit, Johnny Foonk, JD Pretorius, Marié vd Linde, Daniele Fourie, oom Callie vd Walt, Dirk Uys, Christine Marais, Me. Lucinda Louw (Sasolburg), Lenie Naudé, Heleen Coetzee, Susan Pretorius, Johan Potgieter en Danie Kruger.

 

Evangelisasie aksies: Passie vir Siele, Aksie 1.8, Jews for Jesus, Geopende Deure, Transwêreldradio, Die Gideons, Nehemia Aksie, AEB, Sending sonder grense, Bybelgenootskap.

 

Sending predikers: di. Thys Loubser, Jannie Coetzer, Johan Boshoff, Fred de Waal, Barnie Olivier, Phillip Jacobus, Ds Andries en Sunette Schwartz, Broer Paul Kuhn.

 

Werksaamhede van die gemeente: Kerkraad, CVV, Jeug, Barmhartigheid, Evangelisasie, Sangkommisie, Sending, Silwerjeug, Sondagskool en Graaff-Reinet Kleurling gemeente, redding van siele.

 

Gebedstyd: Ons vra u elkeen se ernstige voorbidding vir:

• Die duisende mense in ons land wat siek is;

• Die personeel by hospitale/klinieke;

• SA se ekonomie;

• Ons Universiteite, skole en kinders;

• Ons Kerke – veral ons eie EG Kerk en Gemeente!

• Ons beroepe, inkomste en voortbestaan.

NET GOD KAN HIERDIE TOESTAND IN SA VERANDER!

 

Ander: Barmhartigheidswerk in die gemeente.

2 Des – Biduur om 19:00 by die Kerk

9 Des – Biduur om 19:00

15 Des - Skole sluit

16 Des - Geloftediens om 08:00

23 Des - Biduur om 19:00

25 Des - Kersdiens om 08:00

30 Des - Biduur om 19:00

31 Des - Geen erediens nie

 

Alle aktiwiteite van die Gemeente is onderhewig aan die inperkings bepalings van die Regering soos aangekondig.

Die volgende kerkraadslede kan gekontak word in verband met barmhartigheid:

 

 

Diaken Jaco de Bruin –  082 920 5949 of jaco@debruin.co.za,

 

Enige navrae en versoeke kan aan hierdie persone gerig word en dit sal met die grootste moontlike vertroulikheid hanteer word. U wyksouderling kan U ook help sou U dit verkies.

 

Handelinge 6 :1 – 7

Alle dienste word opgeneem en kan bestel word by die klankkamer na die diens.

 

 

Alle dienste word ook lewendig via die internet uitgesaai: http://www.webwoord.co.za

 

Volg die stappe op die skerm om in te skakel tydens diens tye.

 

 

Daar is ook 'n toepassing vir selfone beskikbaar op IOS App store en Android Playstore, sleutel die soekterm "Webwoord" in en installeer op u foon om baie maklik te kan inskakel op die dienste.

lidmaat en besoeker inligting

Ons streef daarna om ons registers op datum te hou. Kliek asb. hier om die vorm te voltooi sodat ons u nuutste inligting op rekord het.

Offergawe

Dank aan elkeen vir u getroue  bydraes.

 

Vir direkte EFT inbetalings:

ABSA BANK (CENTURION)

Evangelies-Gereformeerde Kerk

Rekening nommer: 101 850 3596

Tak kode (Universiële kode):  632 005

Besoek ons

Gloverlaan 264A

Lyttelton

Centurion

Gauteng

Suid-Afrika

Epos

gavandalen62@gmail.com

Ds. Gerrie van Dalen

Submitting Form...

The server encountered an error.

Boodskap ontvang.

© EGK Centurion • November 2020