DIENSTE:

SONDAE: 09:00 EN 18:30

WOENSDAE (BIDUUR): 19:00

GEMEENTE NUUS

WelKOM

Die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika is 'n lewenskragtige evangeliese kerk wat op 'n Gereformeerde grondslag berus. Die Kerk is gefundeer op die Heilige Skrif, die onfeilbare Woord van God. Die leer wat die Kerk, op grond van Gods Woord bely, is Evangelies-Gereformeerd en dit word uitgedruk in sy evangeliese belydenis en ook die Gereformeerde belydenisskrifte, naamlik die drie formuliere van Enigheid en die Evangeliese Belydenis.

 

Vir enige inligting rakende die COVID-19 uitbraak, wat ons as gemeente raak, kliek asb. hier

wat verkondig ons:

1

 verlossing & redding

Die verlossing en redding van verlore sondaars (Efes. 1:7)   en dat ‘n mens in hierdie lewe sekerheid van saligheid  kan bekom.
 (1 Joh. 5:13)

2

Vervulling me t die heilige gees

Die vervulling met die Heilige Gees (Efes. 5:18) en die noodsaaklikheid van heiligmaking wat die wil van God is vir sy kinders (1 Thes. 4:7,8)

3

die wederkoms

Die persoonlike wederkoms van Jesus Christus voor die duisendjarige vrederyk. 
(1 Thes. 4:16,17 ; Open. 19:20)

4

goddelike genesing

Die genesing van die kranke liggaam, wat impliseer dat God vandag nog siekes  genees op grond van die versoening van Jesus Christus. (Matt. 8:17,18)

BOODSKAPPE

Vir 'n groter verskeidenheid van boodskappe, besoek gerus WebWoord.

Centurion-gemeente se vorige preke is hier.

20 Junie 2021: Ds. gerrie van dalen

13 Junie 2021: Ds. gerrie van dalen

20 Junie 2021: Ds. gerrie van dalen

13 Junie 2021: Ds. gerrie van dalen

Ons hanteer tans die boek van Exodus in ons Biduur geleenthede. Kliek gerus hier vir meer inligting.

Afkondigings

Verjaarsdae

Voorbidding

Komende
Aktiwiteite

 

Barmhartigheid

Hemelbrood

bediening

Ons nooi u om waar moontlik die eredienste by die Kerk by te woon.

Alle boodskappe sal steeds via Facebook (eredienste) en
 Webwoord (eredienste en bidure) uitgesaai word.

 

    Mosie van rou: Ons betuig meegevoel met Annamarie, Melissa-Ann, Herman en Cherese,
asook die groter familie met die heengaan van tannie Yvonne Enever.

 

 

 

 

Gedagte vir die week:

“Soos ’n vader hom ontferm oor die kinders,
so ontferm die HERE Hom oor die wat Hom vrees.” — Ps 103:13

Franco Schmidt – 20 Junie

Pottie Potgieter – 22 Junie

Melanie Potgieter – 22 Junie

Juanita Marais – 24 Junie

Siekes: Ds Martin Smit, Johnny Foonk, JD Pretorius, Oom Callie vd Walt, Me Lucinda Louw (Sasolburg), Angelo Chiaperini, Lettie Butcher, Leonora van der Spuy, Nico Fourie (vader van Barend), Rene Botha, Karel-Jan Coetzee, Annelie Jacobs, Barend, Daniele, Jessica en Dylan Fourie, Wilna, Veruscka en Melindri Joubert, Teresa Scharnick, Maria Marais, Dr André en Annatjie Bester.

 

Evangelisasie aksies: Aksie 1.8, Jews for Jesus, Geopende Deure, Transwêreldradio, Die Gideons, AEB, Sending Sonder Grense, Bybelgenootskap.

 

Sending predikers: di. Jannie Coetzer, Johan Boshoff, Fred de Waal, Barnie Olivier, Phillip Jacobus, Ds Andries en Sunette Schwartz, Broer Paul Kuhn.

 

Werksaamhede van die gemeente: Kerkraad, CVV, Jeug, Barmhartigheid, Evangelisasie, Sangkommisie, Sending, Silwerjeug, Sondagskool en Graaff-Reinet gemeente, redding van siele.

 

Gebedstyd: Ons vra u elkeen se ernstige voorbidding vir:

• Die duisende mense in ons land wat siek is;

• Die personeel by hospitale/klinieke;

• SA se ekonomie;

• Ons Universiteite, skole en kinders;

• Ons Kerke – veral ons eie EG Kerk en Gemeente!

• Ons beroepe, inkomste en voortbestaan.

NET GOD KAN HIERDIE TOESTAND IN SA VERANDER!

 

Ander: Barmhartigheidswerk in die gemeente.

Die Sondagskool sal met ingang van die nuwe kwartaal, d.w.s. vanaf Sondag, 1 Augustus 20211, weer normale tyd om 10:00 tot 11:00 plaasvind. Ons doen ’n beroep op u samewerking.

 

Terwyl ons kennis neem van die toename van Covid-19 gevalle in ons gemeente; asook in ons families versoek ons u elkeen om asseblief die protokol ten alle tye na te kom. Moet asseblief onder géén omstandighede, indien u enige griep-simptome ondervind of terwyl u wag op u Covid-19 toetsuitlae, eredienste bywoon nie.

 

23 Junie – Biduur om 19:00. Ons gaan voort met die Exodus-reeks.

26 Junie – Werksessie by die Kerk om 08:00.

27 Junie – CVV-vergadering na die oggenddiens.

9 Julie – Skole sluit.

Die volgende kerkraadslede kan gekontak word in verband met barmhartigheid:

 

 

Diaken: Ruan Bester – 071 130 8550‬, bester03@gmail.com

Ouderling: Jaco de Bruin – 082 920 5949, jaco@debruin.co.za

 

Enige navrae en versoeke kan aan hierdie persone gerig word en dit sal met die grootste moontlike vertroulikheid hanteer word. U wyksouderling kan U ook help sou U dit verkies.

 

Handelinge 6 :1 – 7

Alle dienste word opgeneem en kan bestel word by die klankkamer na die diens.

 

 

Alle dienste word ook lewendig via die internet uitgesaai: http://www.webwoord.co.za

 

Volg die stappe op die skerm om in te skakel tydens diens tye.

 

 

Daar is ook 'n toepassing vir selfone beskikbaar op IOS App store en Android Playstore, sleutel die soekterm "Webwoord" in en installeer op u foon om baie maklik te kan inskakel op die dienste.

lidmaat en besoeker inligting

Ons streef daarna om ons registers op datum te hou. Kliek asb. hier om die vorm te voltooi sodat ons u nuutste inligting op rekord het.  Ons huidige wyksindeling is hier beskikbaar

Offergawe

Dank aan elkeen vir u getroue  bydraes.

 

Vir direkte EFT inbetalings:

ABSA BANK (CENTURION)

Evangelies-Gereformeerde Kerk

Rekening nommer: 101 850 3596

Tak kode (Universiële kode):  632 005

Besoek ons

Gloverlaan 264A

Lyttelton

Centurion

Gauteng

Suid-Afrika

Epos

gavandalen62@gmail.com

Ds. Gerrie van Dalen

© EGK Centurion • Junie 2021