DIENSTE:

SONDAE: 09:00 EN 18:30

WOENSDAE (BIDUUR): 19:00

DINSDAE (Bybelstudie vir Jongmense): 19:00

GEMEENTE NUUS

WelKOM

Die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika is ’n lewenskragtige evangeliese kerk wat op ’n Gereformeerde grondslag berus. Die Kerk is gefundeer op die Heilige Skrif, die onfeilbare Woord van God. Die leer wat die Kerk, op grond van Gods Woord bely, is Evangelies-Gereformeerd en dit word uitgedruk in sy evangeliese belydenis en ook die Gereformeerde belydenisskrifte, naamlik die drie formuliere van Enigheid en die Evangeliese Belydenis.

 

 

wat verkondig ons:

1

verlossing & redding

Die verlossing en redding van verlore sondaars (Efes. 1:7)   en dat ’n mens in hierdie lewe sekerheid van saligheid  kan bekom.
 (1 Joh. 5:13)

2

Vervulling met die heilige gees

Die vervulling met die Heilige Gees (Efes. 5:18) en die noodsaaklikheid van heiligmaking wat die wil van God is vir sy kinders (1 Thes. 4:7,8)

3

die wederkoms

Die persoonlike wederkoms van Jesus Christus voor die duisendjarige vrederyk. 
(1 Thes. 4:16,17 ; Open. 19:20)

4

goddelike genesing

Die genesing van die kranke liggaam, wat impliseer dat God vandag nog siekes  genees op grond van die versoening van Jesus Christus. (Matt. 8:17,18)

BOODSKAPPE

Vir ’n groter verskeidenheid van boodskappe, besoek gerus WebWoord.

Centurion-gemeente se vorige preke is hier.

14 Julie 2024: Ds Gerrie van Dalen

14 Julie 2024: Ds Gerrie van Dalen

7 Julie 2024: Ds Gerrie van Dalen

7 Julie 2024: Ds Gerrie van Dalen

Ons hanteer tans die boeke van Psalm en 1 Korinthiërs in ons Biduur geleenthede. Kliek gerus hier vir meer inligting.

Afkondigings

Verjaarsdae

Voorbidding

Komende
Aktiwiteite

 

Barmhartigheid

Hemelbrood

bediening

  1. Mag die Woord ons elkeen bemoedig in Hom!
  2. Spesiale tyd van gebed elke Sondagmiddag vanaf 17:45 in die Moederskamer.
  3. Ons nooi u om deel te word van ons Herlewingsbiduur Vrydae-oggende om 05:30 via WhatsApp. Kontak Ds Gerrie.
  4. Ons nooi u elkeen om na die oggenddiens heerlike koffie/tee te geniet by die kombuis op die stoep!

 

Gedagte vir die week:

“Ja, God is my heil, ek sal vertrou en nie vrees nie;
want die Here HERE is my krag en my psalm,
en Hy het my tot heil geword.” — Jes 12:2

Gwen van der Merwe – 14 Julie

Carinda van Tonder – 17 Julie

Johan Poggenpoel – 17 Julie

Gerrie van Dalen (jnr) – 18 Julie

Rina de Meyer – 19 Julie

Ané Heystek – 20 Julie

Jacqueline Brown – 20 Julie

Pierré Wagner – 20 Julie

Siekes: George Sequira, Christine Marais, Wilma Claassen, Marianne Coetzee, Bennie Grobler, Ds Fred de Waal, Paul Greyling, Pedro Chiapperini en Theo Kleynhans.

 

Evangelisasie aksies: “Die ou, ou Tyding 2023!”, Aksie 1.8, Jews for Jesus, Geopende Deure, Transwêreldradio, Die Gideons, Nehemia Aksie, AEB, Sending Sonder Grense, Bybelgenootskap.

 

Sending predikers: di. Jannie Coetzer, Johan Boshoff, Fred de Waal, Phillip Jacobus, Ds Andries en Sunette Schwartz, Broer Paul Kuhn.

 

Werksaamhede van die gemeente: Kerkraad, CVV, CJV, Evangelisasie, Sangkommisie, Sending, Silwerjeug, Sondagskool en Graaff-Reinet gemeente, redding van siele en barmhartigheidswerk.

 

Ander: Die EG Kerk nasionaal, predikante, die Kweekskool en studente, asook Ds Johnnie Gates, die Kerkkantoor en personeel.

17 Julie – Biduur om 19:00

 

18 Julie – SJA byeeenkoms om 10:00 by die Kerk

 

19 Julie – CJV Tenpin Bowling

 

21 Julie – CVV Vergadering na die oggenddiens

 

23-25 September – Vakansiebybelskool aangebied deur Ané du Buisson. Ons doen 'n beroep op ons ouers en grootouers om mee te werk sodat ons kinders bedien kan word met die Evangelie. Ons benodig asb ook helpers vir dié drie dae.

Die volgende kerkraadslede kan gekontak word in verband met barmhartigheid:

 

 

Diaken: Ruan Bester – 071 130 8550‬, bester03@gmail.com

Ouderling: Jaco de Bruin – 082 920 5949, jaco@debruin.co.za

 

Enige navrae en versoeke kan aan hierdie persone gerig word en dit sal met die grootste moontlike vertroulikheid hanteer word. U wyksouderling kan U ook help sou U dit verkies.

 

Handelinge 6 :1 – 7

Alle dienste word opgeneem en kan bestel word by die klankkamer na die diens.

 

 

Alle dienste word ook lewendig via die internet uitgesaai: http://www.webwoord.co.za

 

Volg die stappe op die skerm om in te skakel tydens diens tye.

 

 

Daar is ook ’n toepassing vir selfone beskikbaar op IOS App store en Android Playstore, sleutel die soekterm "Webwoord" in en installeer op u foon om baie maklik te kan inskakel op die dienste.

lidmaat en besoeker inligting

Ons streef daarna om ons registers op datum te hou. Kliek asb. hier om die vorm te voltooi sodat ons u nuutste inligting op rekord het.  Ons huidige wyksindeling is hier beskikbaar

Offergawe

Dank aan elkeen vir u getroue  bydraes.

 

Vir direkte EFT inbetalings:

ABSA BANK (CENTURION)

Evangelies-Gereformeerde Kerk

Rekening nommer: 101 850 3596

Tak kode (Universiële kode):  632 005

Besoek ons

Gloverlaan 264A

Lyttelton

Centurion

Gauteng

Suid-Afrika

Ds. Gerrie van Dalen

© EGK Centurion 2024