DIENSTE:

SONDAE: 09:00 EN 18:30

WOENSDAE (BIDUUR): 19:00

DINSDAE (Bybelstudie vir Jongmense): 19:00

GEMEENTE NUUS

WelKOM

Die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika is ’n lewenskragtige evangeliese kerk wat op ’n Gereformeerde grondslag berus. Die Kerk is gefundeer op die Heilige Skrif, die onfeilbare Woord van God. Die leer wat die Kerk, op grond van Gods Woord bely, is Evangelies-Gereformeerd en dit word uitgedruk in sy evangeliese belydenis en ook die Gereformeerde belydenisskrifte, naamlik die drie formuliere van Enigheid en die Evangeliese Belydenis.

 

 

wat verkondig ons:

1

verlossing & redding

Die verlossing en redding van verlore sondaars (Efes. 1:7)   en dat ’n mens in hierdie lewe sekerheid van saligheid  kan bekom.
 (1 Joh. 5:13)

2

Vervulling met die heilige gees

Die vervulling met die Heilige Gees (Efes. 5:18) en die noodsaaklikheid van heiligmaking wat die wil van God is vir sy kinders (1 Thes. 4:7,8)

3

die wederkoms

Die persoonlike wederkoms van Jesus Christus voor die duisendjarige vrederyk. 
(1 Thes. 4:16,17 ; Open. 19:20)

4

goddelike genesing

Die genesing van die kranke liggaam, wat impliseer dat God vandag nog siekes  genees op grond van die versoening van Jesus Christus. (Matt. 8:17,18)

BOODSKAPPE

Vir ’n groter verskeidenheid van boodskappe, besoek gerus WebWoord.

Centurion-gemeente se vorige preke is hier.

26 November 2023: Ds Gerrie van Dalen

26 November 2023

19 November 2023: Ds Pierre Louw

19 November 2023: Ds Pierre Louw

Ons hanteer tans die boeke van Psalm en 1 Korinthiërs in ons Biduur geleenthede. Kliek gerus hier vir meer inligting.

Afkondigings

Verjaarsdae

Voorbidding

Komende
Aktiwiteite

 

Barmhartigheid

Hemelbrood

bediening

  1. Gebedstyd elke Sondag vanaf 17:45 in die Moederskamer.
  2. Ons dank die Here vir sy onderneming en instaatselling met betrekking tot die onderhoud van die Kerk. Hou gerus die vordering dop! Dankie vir bemoedigende boodskappe en u gebede.
  3. Ons opregte dank en waardering aan elkeen wat die afgelope tyd hard meegewerk het om die Kerssangdiens moontlik te maak.

 

Gedagte vir die week:

“En die engel sê vir hulle: Moenie vrees nie, want kyk,
ek bring julle ’n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees,
dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is
die Saligmaker wat Christus, die Here, is.”

— Luk 2:10-11

André Botha – 26 November

Chanté Barnard – 29 November

Vivette O’Connell – 30 Nobember

Michael van der Merwe – 2 Desember

Siekes: Suzy en Hennie Hough, Dolly Bosch, Erika vd Spuy, Tolla Botha, Daniele Fourie,
Marie Hugo, Paul van der Linde, Sonike Kok, Herman Neethling, Lourens Coetzer, Johan Pretorius, Kabous Erasmus, Barend Fourie en Jan Olwage.

 

Evangelisasie aksies: “Die ou, ou Tyding 2023!”, Aksie 1.8, Jews for Jesus, Geopende Deure, Transwêreldradio, Die Gideons, Nehemia Aksie, AEB, Sending Sonder Grense, Bybelgenootskap.

 

Sending predikers: di. Jannie Coetzer, Johan Boshoff, Fred de Waal, Barnie Olivier, Phillip Jacobus, Ds Andries en Sunette Schwartz, Broer Paul Kuhn.

 

Werksaamhede van die gemeente: Kerkraad, CVV, CJV, Evangelisasie, Sangkommisie, Sending, Silwerjeug, Sondagskool en Graaff-Reinet gemeente, redding van siele en barmhartigheidswerk.

 

Ander: Die EG Kerk nasionaal, predikante, die Kweekskool en studente, asook Ds Johnnie Gates, die Kerkkantoor en personeel.

28 November – Senior Jeug Bybelstudie om 19:00

 

29 November – Biduur om 19:00

 

30 November – SJA Jaarafsluiting om 09:00 by Passi te Lenchenlaan 180. Bespreek nie later as Dinsdag 27 November 2023 – voor 09:00 asseblief by Ds Gerrie.

 

1 Desember – CJV afsluiting vanaf 16:00

 

3 Desember – CVV Biduur na die oggenddiens

 

13 Desember – Skole sluit

 

16 Desember – Geloftediens om 08:00

Die volgende kerkraadslede kan gekontak word in verband met barmhartigheid:

 

 

Diaken: Ruan Bester – 071 130 8550‬, bester03@gmail.com

Ouderling: Jaco de Bruin – 082 920 5949, jaco@debruin.co.za

 

Enige navrae en versoeke kan aan hierdie persone gerig word en dit sal met die grootste moontlike vertroulikheid hanteer word. U wyksouderling kan U ook help sou U dit verkies.

 

Handelinge 6 :1 – 7

Alle dienste word opgeneem en kan bestel word by die klankkamer na die diens.

 

 

Alle dienste word ook lewendig via die internet uitgesaai: http://www.webwoord.co.za

 

Volg die stappe op die skerm om in te skakel tydens diens tye.

 

 

Daar is ook ’n toepassing vir selfone beskikbaar op IOS App store en Android Playstore, sleutel die soekterm "Webwoord" in en installeer op u foon om baie maklik te kan inskakel op die dienste.

lidmaat en besoeker inligting

Ons streef daarna om ons registers op datum te hou. Kliek asb. hier om die vorm te voltooi sodat ons u nuutste inligting op rekord het.  Ons huidige wyksindeling is hier beskikbaar

Offergawe

Dank aan elkeen vir u getroue  bydraes.

 

Vir direkte EFT inbetalings:

ABSA BANK (CENTURION)

Evangelies-Gereformeerde Kerk

Rekening nommer: 101 850 3596

Tak kode (Universiële kode):  632 005

Besoek ons

Gloverlaan 264A

Lyttelton

Centurion

Gauteng

Suid-Afrika

Ds. Gerrie van Dalen

© EGK Centurion 2023