DIENSTE:

SONDAE: 09:00 EN 18:30

WOENSDAE (BIDUUR): 19:00

GEMEENTE NUUS

WelKOM

Die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika is 'n lewenskragtige evangeliese kerk wat op 'n Gereformeerde grondslag berus. Die Kerk is gefundeer op die Heilige Skrif, die onfeilbare Woord van God. Die leer wat die Kerk, op grond van Gods Woord bely, is Evangelies-Gereformeerd en dit word uitgedruk in sy evangeliese belydenis en ook die Gereformeerde belydenisskrifte, naamlik die drie formuliere van Enigheid en die Evangeliese Belydenis.

 

Vir enige inligting rakende die Covid-19 uitbraak, wat ons as gemeente raak, kliek asb. hier

wat verkondig ons:

1

verlossing & redding

Die verlossing en redding van verlore sondaars (Efes. 1:7)   en dat ‘n mens in hierdie lewe sekerheid van saligheid  kan bekom.
 (1 Joh. 5:13)

2

Vervulling me t die heilige gees

Die vervulling met die Heilige Gees (Efes. 5:18) en die noodsaaklikheid van heiligmaking wat die wil van God is vir sy kinders (1 Thes. 4:7,8)

3

die wederkoms

Die persoonlike wederkoms van Jesus Christus voor die duisendjarige vrederyk. 
(1 Thes. 4:16,17 ; Open. 19:20)

4

goddelike genesing

Die genesing van die kranke liggaam, wat impliseer dat God vandag nog siekes  genees op grond van die versoening van Jesus Christus. (Matt. 8:17,18)

BOODSKAPPE

Vir 'n groter verskeidenheid van boodskappe, besoek gerus WebWoord.

Centurion-gemeente se vorige preke is hier.

12 Junie 2022: Ds Gerrie van Dalen

5 Junie 2022: Ds Gerrie van Dalen

12 Junie 2022: PK Pierre Louw

5 Junie 2022: PK Pierre Louw

Ons hanteer tans die boek van Exodus en 1 Korinthiërs in ons Biduur geleenthede. Kliek gerus hier vir meer inligting.

Afkondigings

Verjaarsdae

Voorbidding

Komende
Aktiwiteite

 

Barmhartigheid

Hemelbrood

bediening

  1. Hartlik welkom aan elke lidmaat, besoeker, vriend en luisteraar wat teenwoordig is en ingeskakel het om na God se Woord te luister. Mag die Here u elkeen seën.
  2. Laat ons elke geleentheid gryp om deel te neem aan die eredienste; hetsy deur persoonlike bywoning, Fb en Webwoord uitsendings en/of dmv die Mp3 formaat wat per “whatsapp” versend word.
  3. Hartlik geluk aan al ons nuwe lidmate! Dit is ons bede dat u saam met ons die Here in waarheid sal dien en aanbid. Mag u groei in Christus sigbaar wees en andere aanspoor tot groter toewyding.

 

Gedagte vir die week:

“Die HERE is my lig en my heil: vir wie sou ek vrees?
Die HERE is die toevlug van my lewe: vir wie sou ek vervaard wees?” — Ps 27:1

Herman Pienaar – 15 Junie

Herman Neethling – 16 Junie

Leandri van Tonder – 16 Junie

Kubaan Louwrens – 16 Junie

Hans de Wet – 17 Junie

Donovan Oosthuyzen – 17 Junie

Nadia Schmidt – 18 Junie

Siekes: Christine Marais, Me Lucinda Louw (Sasolburg),  Lettie Butcher, Suzy Hough,
Dolly Bosch, Lukas Naudé, Annemarie de Wet; Marie Hugo, Willie de Wet en Sanet Booysen.

 

Evangelisasie aksies: Aksie 1.8, Jews for Jesus, Geopende Deure, Transwêreldradio, Die Gideons, AEB, Sending Sonder Grense, Bybelgenootskap.

 

Sending predikers: di. Jannie Coetzer, Johan Boshoff, Fred de Waal, Barnie Olivier, Phillip Jacobus, Ds Andries en Sunette Schwartz, Broer Paul Kuhn.

 

Werksaamhede van die gemeente: Kerkraad, CVV, Jeug, Barmhartigheid, Evangelisasie, Sangkommisie, Sending, Silwerjeug, Sondagskool en Graaff-Reinet gemeente, redding van siele.

 

Gebedstyd: Ons vra u elkeen se ernstige voorbidding vir:

• Die duisende mense in ons land wat siek is;

• Die personeel by hospitale/klinieke;

• SA se ekonomie;

• Ons Universiteite, skole en kinders;

• Ons Kerke – veral ons eie EG Kerk en Gemeente!

• Ons beroepe, inkomste en voortbestaan.

NET GOD KAN HIERDIE TOESTAND IN SA VERANDER!

 

Ander: Barmhartigheidswerk in die gemeente.

Die EG Kerk nasionaal, die Kerkkantoor, die Kweekskool en studente.

14 Junie – Bybelstudie om 19:00

 

15 Junie – Biduur om 19:00

 

16 Junie – Jeugdag

 

17 Junie – Skool vakansiedag

 

19 Junie – Vadersdag

 

24 Junie – Skole sluit

 

25-30 Junie – Lofdal Konferensie

 

Verlof: 13 Junie tot 15 Julie: Ds Gerrie en Dalene

                      23 Junie tot 1 Julie: Proponentskandidaat Pierre Louw

Die volgende kerkraadslede kan gekontak word in verband met barmhartigheid:

 

 

Diaken: Ruan Bester – 071 130 8550‬, bester03@gmail.com

Ouderling: Jaco de Bruin – 082 920 5949, jaco@debruin.co.za

 

Enige navrae en versoeke kan aan hierdie persone gerig word en dit sal met die grootste moontlike vertroulikheid hanteer word. U wyksouderling kan U ook help sou U dit verkies.

 

Handelinge 6 :1 – 7

Alle dienste word opgeneem en kan bestel word by die klankkamer na die diens.

 

 

Alle dienste word ook lewendig via die internet uitgesaai: http://www.webwoord.co.za

 

Volg die stappe op die skerm om in te skakel tydens diens tye.

 

 

Daar is ook 'n toepassing vir selfone beskikbaar op IOS App store en Android Playstore, sleutel die soekterm "Webwoord" in en installeer op u foon om baie maklik te kan inskakel op die dienste.

lidmaat en besoeker inligting

Ons streef daarna om ons registers op datum te hou. Kliek asb. hier om die vorm te voltooi sodat ons u nuutste inligting op rekord het.  Ons huidige wyksindeling is hier beskikbaar

Offergawe

Dank aan elkeen vir u getroue  bydraes.

 

Vir direkte EFT inbetalings:

ABSA BANK (CENTURION)

Evangelies-Gereformeerde Kerk

Rekening nommer: 101 850 3596

Tak kode (Universiële kode):  632 005

Besoek ons

Gloverlaan 264A

Lyttelton

Centurion

Gauteng

Suid-Afrika

Epos

gavandalen62@gmail.com

Ds. Gerrie van Dalen

© EGK Centurion • Junie 2022