WelKOM

Die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika is ’n lewenskragtige evangeliese kerk wat op ’n Gereformeerde grondslag berus. Die Kerk is gefundeer op die Heilige Skrif, die onfeilbare Woord van God. Die leer wat die Kerk, op grond van Gods Woord bely, is Evangelies-Gereformeerd en dit word uitgedruk in sy evangeliese belydenis en ook die Gereformeerde belydenisskrifte, naamlik die drie formuliere van Enigheid en die Evangeliese Belydenis.

 

Vir enige inligting rakende die Covid-19 uitbraak, wat ons as gemeente raak, kliek asb. hier

DIENSTE:

SONDAE: 09:00 EN 18:30

WOENSDAE (BIDUUR): 19:00

Dinsdae (Bybelstudie vir Jongmense): 19:00

 

1

 

2

 

3

 

4

verlossing & redding

Die verlossing en redding van verlore sondaars (Efes. 1:7) en dat ’n mens in hierdie lewe sekerheid van saligheid kan bekom.  (1 Joh. 5:13)

Vervulling met die heilige gees

Die vervulling met die Heilige Gees
(Efes. 5:18) en die noodsaaklikheid van heiligmaking wat die wil van God is vir sy kinders
(1 Thes. 4:7,8)

die wederkoms

Die persoonlike wederkoms van Jesus Christus voor die duisendjarige vrederyk. 
(1 Thes. 4:16,17 ; Open. 19:20)

goddelike genesing

Die genesing van die kranke liggaam, wat impliseer dat God vandag nog siekes  genees op grond van die versoening van Jesus Christus. (Matt. 8:17,18)

wat verkondig ons:

Boodskappe

Vir ’n groter verskeidenheid van boodskappe, besoek gerus WebWoord.

Centurion-gemeente se vorige preke is hier.

7 April 2024: Ds Pierre Louw

31 Maart 2024: Ds Gerrie van Dalen

31 Maart 2024: Ds Gerrie van Dalen

Ons hanteer tans die boeke van Psalm en
1 Korinthiërs in ons Biduur geleenthede.
Kliek gerus hier vir meer inligting.

GEMEENTE NUUS

Ons streef daarna om ons registers op datum te hou. Kliek asb. hier om die vorm te voltooi sodat ons u nuutste inligting op rekord het.

 

Ons huidige wyksindeling is hier beskikbaar

lidmaat en
besoeker inligting

 • Afkondigings

  1. Gebedstyd elke Sondag vanaf 17:45 in die Moederskamer.
  2. Ons nooi u om tydens die normale skoolkwartale, Sondae-oggende na die erediens te deel in die koinonia rondom ’n koppie koffie of tee agter by die luik.

   

   

  Gedagte vir die week:

  “Wees altyddeur bly.

  Bid sonder ophou.

  Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God
  in Christus Jesus oor julle.”

  — 1 Thess 5:16-18

   

 • Verjaarsdae

  Connie Hefer – 7 April

  Victor Hugo – 10 April

  René Botha – 12 April

   

 • Voorbidding

  Siekes:

  Dolly Bosch, Johan Pretorius, George Sequira,
  Stefan Botha, Willie de Wet, Elta Viljoen, Hennie Mellet, Miempie Pieterse, Christine Marais en
  Ds Pierre.

   

  Evangelisasie aksies:

  “Die ou, ou Tyding 2023!”, Aksie 1.8, Jews for Jesus, Geopende Deure, Transwêreldradio, Die Gideons, Nehemia Aksie, AEB, Sending Sonder Grense, Bybelgenootskap.

   

  Sending predikers:

  di. Jannie Coetzer, Johan Boshoff, Fred de Waal, Barnie Olivier, Phillip Jacobus, Ds Andries en Sunette Schwartz, Broer Paul Kuhn.

   

  Werksaamhede van die gemeente:

  Kerkraad, CVV, CJV, Evangelisasie, Sangkommisie, Sending, Silwerjeug, Sondagskool en Graaff-Reinet gemeente, redding van siele en barmhartigheidswerk.

   

  Ander:

  Die EG Kerk nasionaal, predikante, die Kweekskool en studente, asook Ds Johnnie Gates, die Kerkkantoor en personeel.

 • Komende Aktiwiteite

  08 Apr – Ringsvisitasie om 08:00

   

  10 Apr – Biduur om 19:00

   

  14 Apr – CVV Algemene vergadering na die oggenddiens in die kerk.

   

  16-18 Apr – Nasionale Predikante Konferensie

   

  19 Apr – Algemene Sinodale Kommissie Vergadering

   

  19-21 Apr – 80 Jarige Feesnaweek te Eden

   

  24 Apr – Biduur en spesiale gebedstyd vir verkiesing

   

  25 Apr – SJA ontbyt te Kosmos om 09:00

   

  28 Apr – Doop tydens die oggenddiens

                        Susters biduur na die oggenddiens

 • Barmhartigheid

  Die volgende kerkraadslede kan gekontak word in verband met barmhartigheid:

   

   

  Diaken: Ruan Bester – 071 130 8550‬, bester03@gmail.com

  Ouderling: Jaco de Bruin – 082 920 5949, jaco@debruin.co.za

   

  Enige navrae en versoeke kan aan hierdie persone gerig word en dit sal met die grootste moontlike vertroulikheid hanteer word. U wyksouderling kan U ook help sou U dit verkies.

   

  Handelinge 6 :1 – 7

 • Hemelbrood Bediening

  Alle dienste word opgeneem en kan bestel word by die klankkamer na die diens.

   

   

  Alle dienste word ook lewendig via die internet uitgesaai: http://www.webwoord.co.za

   

  Volg die stappe op die skerm om in te skakel tydens diens tye.

   

   

  Daar is ook ’n toepassing vir selfone beskikbaar op IOS App store en Android Playstore, sleutel die soekterm "Webwoord" in en installeer op u foon om baie maklik te kan inskakel op die dienste.

Offergawe

Dank aan elkeen vir u getroue  bydraes.

 

Vir direkte EFT inbetalings:

ABSA BANK (CENTURION)

Evangelies-Gereformeerde Kerk

Rekening nommer: 101 850 3596

Tak kode (Universiële kode):  632 005

Besoek ons

Gloverlaan 264A

Lyttelton

Centurion

Gauteng

Suid-Afrika

Ds. Gerrie van Dalen

© EGK Centurion 2024